Жури

 • Жури

  В журито по избиране на три проекта за съответния град ще се включат - представител на местната община, представител на Обществената фондация в града, представител на Фондация "Работилница за граждански инициативи", специалист в областта на архитектурата и градоустройството.

  Жури в националната кампания „Място в сърцето“

  Благоевград

  Стоян Благоев, Заместник-кмет по строителството и сигурносттав Община Благоевград

  Татяна Цветкова, Изпълнителен директор на Фондация“Обществен благотворител фонд-Благоевград“

  Бургас

  Арх. Венета Иванова, Община Бургас

  Инж. Георги Николчев, Председател на Фондация „Обществен дарителски фонд - област Бургас“

  Варна

  Проф. д-р Валентин Плетньов, директор на "Регионален исторически музей" Варна

  Доц. Медиха Енвер Мехмед-Хамза, преподавател в Технически университет Варна

  Мария Чанкова, Председател на Настоятелството„Обществен дарителски фонд за Варна“

  Габрово

  Нели Рачевиц, Заместник-кмет Община Габрово, Образование, здравеопазване, култура и соц. дейности

  Нина Мускурова, Фондация „Обществен дарителски фонд-Габрово“

  Кърджали

  Камелия Чолакова, Секретар на Читалище „Обединение 1913“, Кърджали

  Димитър Ганев,главен специалист в отдел „Култура, образование и младежки дейности“ в Община Кърджали

  Плевен

  Дикран Ованесян, Директор "Европейски проекти", Община Плевен

  Даниела Димитрова, Председател на Сдружение "Плевенски Обществен Фонд - Читалища"

  Пловдив

  Георги Титюков, Заместник-кмет по „Спортно младежките дейности и социалната политика“ в Община Пловдив

  Вера Кирилова, Ръководител на национална мрежа „Центрове за работа с доброволци“

  Сливен

  Иван Манчев, Заместник-кмет "Устройство на територията и строителството" Община Сливен

  Стоян Марков - Изпълнителен директор на Фондация „Обществен дарителски фонд-Сливен“

  София

  Тодор Чобанов, Заместник-кмет на Столична община по направление "Култура, образование, спорт и превенция на зависимости".

  Силвия Христова, общински съветник в Столичен общински съвет

  Арх. Анна Калинова, Сдружение „Трансформаторите“

  Стара Загора

  Георги Симеонов, директор „Устойчиво развитие и евроинтеграция“ Община Стара Загора

  Даниела Димитрова, Изпълнителен директор на Фондация „Обществен дарителски фонд- Стара Загора“

  Мариела Чорбаджийска – журналист

  Русе

  Ирена Петрова, директор "Култура и образование" към Община Русе

  Валентин Борисов, Фондация „Обществен фонд Русе“

  Ямбол

  Елена Куманова, шеф на ПР отдел към Община Ямбол

  Яна Стоева, Изпълнител директор на Обществена фондация „Мостовете над Тунджа“ Ямбол

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“

  Илияна Николова, Изпълнителен директор на Фондация „Работилница за граждански инициативи“

 • Критерии за оценка на проектите

  • Проектът възстановява или подобрява състоянието на материален обект в един от градовете, включили се в кампанията, който има символно значение за града.
  • Проектът е изпълним в рамките на няколко месеца.
  • Бюджетът на проекта е до 50 000 лева.
  • Проектът да е бил номиниран от граждани чрез попълване на онлайн формуляр за кандидатстване.
  • Ако обектът има статут на национален паметник на културата, възможността за реализация на проекта ще бъде допълнително съгласувана с Министерството на културата.
  • Обектът да не се намира в границите на частна собственост.
  • Обектът, който е предложен да не се нуждае от цялостно изграждане.