За кампанията

 • Цел на кампанията

  Инициативата има за цел да подкрепи проекти свързани с обживяване и възстановяване на емблематични за местната общност средища и сгради. Кампанията стартира в началото на месец октомври 2013 година и ще продъжи до края на месец ноември 2014 година. Кампанията има за цел да провокира дарителството и гражданското участие за подобряване състоянието на различни обекти в градската среда, които хората носят в сърцата си като символ на града. В кампанията няма да се подкрепят стартиращи проекти, които имат нужда от финансиране на цялостно изграждане, както и проекти със статут на национален паметник на културата или такива намиращи се в частен имот.


 • Етапи на кампанията

  Кампанията ще се проведе в няколко етапа:

  Първи етап: Информационна кампания

  01.10. – 30.11. 2013 г.

  В рамките на два месеца национална информационна кампания ще информира за инициативата.

  Втори етап: Изпращане на предложенията

  01.12.2013 г. – 30.01.2014 г.

  Всеки жител на съответното място, гражданско сдружение или неправителствена организация ще има възможност да предложи своето място като обоснове предложението си, изпрати три снимки и информация за обратна връзка. След изтичането на срока за предложения ФРГИ в партньорство с обществените фондации по места, местната власт и специалисти ще избере три от предложенията, за които ще стартира гласуване.

  Трети етап: Гласуване за избраните проекти

  01.02. – 07. 02.2014 г. Гласуване - жури

  Избор на три проекта за всеки град от 27 членно жури, състоящо се от представители на общините и обществени фондации в отделните градове.

  07.02. - 03.03. Гласуване - публика

  Трите избрани предложения за всеки град ще се предлагат за гласуване на сайта на кампанията. Проектът събрал най-много гласове ще се включи в набирането на средства, чрез даряване.

  Четвърти етап: Набиране на средства

  04.03. – 30.07.2014 г.

  Етапът ще продължи пет месеца като за целта на сайта на камапнията ще има няколко предложения за осъществяване на даряването - онлайн даряване, със смс и чрез банков превод . Ще се опрадели и необходим таргет за набиране на средствата взависимост от нуждите на проекта.

  - Етапът за набиране на средства е удължен до 30.09.2014 г.

  Пети етап: Реализиране на проектите

  01.08. – 30.11.2014 г.

  Реализирането на проектите Фондация „Работилница за граждански инициативи“ ще осъществява в екип с гражданските сдружения и Обществени фондации по места, както и със съдействието на местната власт и специалисти в областта.

  - Етапът за реализиране на проектите е удължен до 31.12.2014 г.

 • Как да дарим?

  Всеки дарител има възможност да избере конкретен проект или конкретен град, където да насочи дарението си. Даренията могат да са - онлайн даряване, със смс и чрез банков превод.

 • Свидетелство за дарение

  След като сте направили своето дарение и имате нужда от Свидетелство за дарение, моля свържете се с нас.

  Свидетелство за дарение


 • Правила за гласуване

  1. Трите избрани от жури предложения за всеки от 12-те града са предложени за гласуване на сайта на кампанията, като се конкурират помежду си за 1во място.

  2. Дванайсетте проекта (по 1 от всеки град), събрали най-много гласове ще бъдат включени в дарителската кампания за набиране на средства за финансирането им.

  3. Всеки има право да гласува от един електронен адрес, само за едно място във всеки от 12-те града участници в кампанията (т.е. едно лице може да подаде максимум 12 гласа за 12 различни обекта – по един във всеки град).

  4. Всеки опит за манипулиране на вота ще води до дисквалифициране на мястото, за което е направен този опит.

  5. Финалистите от 12-те града ще бъдат обявени на сайта на кампанията „Място в сърцето“.

  *Фондация „Работилница за граждански инициативи“ като организатор на кампанията си запазва правото да дисквалифицира места, ако има доказателства за манипулиран вот.